dansoft

Zintegrowany System Zarządzania Produkcją

MES

Dlaczego DANSOFT

To nie wdrożenie technologii cyfrowych jest głównym punktem skupienia

lecz

stworzenie silnej koncepcji funkcjonowania firmy,

która jest zintegrowana ze swoim otoczeniem,

skoncentrowana na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań we współpracy z klientami.

Technologie cyfrowe są narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Wprowadzenie technologii cyfrowych wymaga kompleksowego spojrzenia na firmę,

w tym na jej kulturę organizacyjną, pracowników, relacje z klientami.

Procedury, które w przeszłości pozwoliły firmie się rozwijać, już jutro nie będą przydatne.

Każdy właściciel firmy produkcyjnej musi sobie zadać kilka pytań:

    1.
  • Czy chce lepiej zarządzać procesem zakupowym oraz zapewnić, że potrzebne do produkcji komponenty będą tam, gdzie mają się znajdować dokładnie wtedy kiedy są potrzebne?
  • 2.
  • Czy chce lepiej kontrolować procesy jakościowe i zminimalizować problemy ze swoimi klientami?
  • 3.
  • Czy chce lepiej kontrolować procesy jakościowe i zminimalizować problemy ze swoimi klientami? Czy chce wykorzystać do maksimum zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń oraz zapewnić ciągłość produkcji?
  • 4.
  • Czy chce mieć lepszy podgląd procesu produkcyjnego na wszystkich poziomach, aby jeszcze lepiej podejmować decyzje?

Jeżeli zgadzasz się z naszymi pytaniami, to program DANSOFT jest właściwym rozwiązaniem dla potrzeb Twojej firmy.

DANSOFT to efekt 20-sto letniego doświadczenia w produkcji przemysłowej.

Funkcjonalności

System DanSoft oferuje wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania produkcją.

Image

Planowanie produkcji

Zaplanuj produkcję kontrolując jej wszystkie etapy, od zamówień, konstrukcji, technologii, zakupów materiałów, aż do wykorzystanie materiałów i ich zakupy, aż do automatycznego przydzielenia zleceń odpowiednim stanowiskom produkcyjnym.

Image

Technologie produkcyjne

Zarządzaj optymalnie zasobami ludzkimi, maszynami i stanowiskami produkcyjnymi, przez odpowiednie przygotowanie technologii produkcji. Udostępnij technologom i konstruktorom narzędzia do komfortowego przygotowania produkcji.

Image

Analiza procesów

Monitoruj wszelkie procesy produkcyjne takie jak wykorzystanie maszyn, usługi obce, realizację zadań czy logistykę. System pozwala na pełna identyfikowalność wyrobów.

Image

Obieg dokumentów

Usprawnij pracę wszystkich działów udostępniając wygodne narzędzia do kompleksowego procesowania dokumentów.

Image

Zasoby ludzkie

Kontroluj czas pracy oraz powierzone zadania odpowiednim pracownikom.

Image

Zakupy i usługi obce

Zarządzaj zakupami oraz korzystaniem z usług zewnętrznych dla Twoich produktów.

Image

Raportowanie

• Kontroluj podsumowania i rozliczenia kosztów produkcji na każdym jej etapie,

• kontrola rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,

• kontrola przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych,

• wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym.

Image

Jakość

Kontroluj swoje wyroby na każdym ważnym etapie ich produkcji. Zbieraj informacji o wadach i jakości produkowanych części.

Mobilność

System DanSoft oferuje również pełną mobilność pracy Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami

Wybierz odpowiadającą Ci formę kontaktu.